హోమ్
×

హీరో ఎలక్ట్రిక్ ఆర్ ఏ సైకిల్
హీరో ఎలక్ట్రిక్ ఆర్ ఏ సైకిల్

మహీంద్రా గెంజ్ ౨.౦
మహీంద్రా గెంజ్ ౨.౦ADD
Compare
X
హీరో ఎలక్ట్రిక్ ఆర్ ఏ సైకిల్
X
మహీంద్రా గెంజ్ ౨.౦

హీరో ఎలక్ట్రిక్ ఆర్ ఏ సైకిల్ వర్సెస్ మహీంద్రా గెంజ్ ౨.౦ ధర

1 ధర మరియు వివరాలు
1.1 ధర
హోండా సైబర్ ౧౦౦..
₹ 19,290.00
Rank: 5 (Overall)
₹ 1,99,000.00
Rank: N/A (Overall)
హీరో ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లాష్ ధర
1.2 రంగులు
అందుబాటులో లేదు
బ్లాక్
1.3 ప్రారంభ తేదిని
1.4 వారంటీ
1.4.1 వారంటీ (సమయం)
క్రిసకి బిన్సర్..
అందుబాటులో లేదు
Rank: N/A (Overall)
అందుబాటులో లేదు
Rank: N/A (Overall)
రాయల్ ఎంఫిల్డ్ బులెట్ ౩౫౦ ధర
1.4.2 వారంటీ (దూరం)
హీరో హంక్ డబల్ ..
అందుబాటులో లేదు
Rank: N/A (Overall)
అందుబాటులో లేదు
Rank: N/A (Overall)
రాయల్ ఎంఫిల్డ్ బులెట్ ౩౫౦ ధర
1.5 శరీర తత్వం
స్కూటర్
ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్
1.6 శరీర గ్రాఫిక్స్
తోబుట్టువుల
తోబుట్టువుల
1.7 తయారీదారు
హీరో ఎలక్ట్రిక్
మహీంద్రా
1.8 ప్రారంభిస్తోంది
ఎలక్ట్రిక్
ఎలక్ట్రిక్
1.9 స్థితి
అందుబాటులో
త్వరలో
Let Others Know
×