హోమ్
×

౨౦౧౭ సుజుకి జీసస్-రఁ౧౦౦౦
౨౦౧౭ సుజుకి జీసస్-రఁ౧౦౦౦

బజాజ్ డిస్కవర్ ౧౦౦ట్ డ్రం
బజాజ్ డిస్కవర్ ౧౦౦ట్ డ్రంADD
Compare
X
౨౦౧౭ సుజుకి జీసస్-రఁ౧౦౦౦
X
బజాజ్ డిస్కవర్ ౧౦౦ట్ డ్రం

౨౦౧౭ సుజుకి జీసస్-రఁ౧౦౦౦ వర్సెస్ బజాజ్ డిస్కవర్ ౧౦౦ట్ డ్రం భద్రత

1 భద్రత
1.1 CBS
అవును
తోబుట్టువుల
1.2 ABS
అవును
తోబుట్టువుల
1.3 సూచిక
1.3.1 తక్కువ ఇంధన సూచిక
అవును
తోబుట్టువుల
1.3.2 తక్కువ ఆయిల్ సూచిక
అవును
తోబుట్టువుల
1.3.3 తక్కువ బ్యాటరీ సూచిక
తోబుట్టువుల
తోబుట్టువుల
1.4 వ్యతిరేక తెఫ్ట్ అలారం
అవును
తోబుట్టువుల
1.5 అలారం స్టాండ్
తోబుట్టువుల
తోబుట్టువుల
1.6 immobilizer
తోబుట్టువుల
తోబుట్టువుల
1.7 షట్టర్ లాక్
తోబుట్టువుల
తోబుట్టువుల
1.8 ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్
అవును
తోబుట్టువుల
1.9 స్లిప్పర్ క్లచ్
తోబుట్టువుల
తోబుట్టువుల
1.10 బ్రేక్ అసిస్ట్
తోబుట్టువుల
తోబుట్టువుల
1.11 damper స్టీరింగ్
తోబుట్టువుల
తోబుట్టువుల
1.12 Tipover ఇంజన్ కిల్
తోబుట్టువుల
తోబుట్టువుల
1.13 పవర్ మోడ్లు
మువ్ ఆగస్టా ఫం౪..
అందుబాటులో లేదు
Rank: N/A (Overall)
అందుబాటులో లేదు
Rank: N/A (Overall)
అప్రిలియా తువునో భద్రత
Let Others Know
×